De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Met veel plezier zitten wij in de MR van de Ichthus.

Graag stellen wij ons even voor. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school.

Personeelsgeleding MR

  • Esther Been (secretaris)
  • Jessica van Roosmaelen
  • Jessica Houttuin

Hallo, ik ben Esther Been. Leerkracht van groep 7-8.

Op de Ichthus ben ik wellicht al een bekend gezicht voor U. Met veel plezier geef ik les aan uw kinderen. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de organisatorische en beleidsmatige onderwerpen binnen de school. Vanaf het schooljaar 2015-2016 ben ik secretaris van de MR. Ik zal mijn kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten voor het team, de ouders en de kinderen. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Ik ben Jessica van Roosmaelen en momenteel werkzaam in groep 8.

Ik geef al vier jaar met veel plezier les op de Ichthusschool, waarvan drie jaar in de bovenbouw. Werken in de bovenbouw is een ontzettend leuke uitdaging. Geen dag is hetzelfde. Dit is mijn tweede jaar in de MR. In de MR draag ik o.a. zorg voor de notulen en denk ik mee over het beleid op de Ichthusschool. Hierbij staat voor mij het belang van uw kinderen voorop.

Ik ben Jessica Houttuin en ik werk sinds 2005 hier op school, geef nu groep 6 les.

Sinds vorig jaar zit ik in de MR omdat ik het prettig vind om meer inzicht te krijgen in wat er op de Ichthusschool zoal speelt en mee te kunnen denken.

Oudergeleding MR

  • Paul Mache (voorzitter)
  • Mark Westerdiep
  • Yasmin Dilber

Ik ben Paul Mache, 45 jaar en vader van een kinderen in groep 8. Ik ben zelfstandig ondernemer in de financiële wereld.

Ik ben lid geworden van de MR omdat ik vind dat ouders ‘mee’ moeten doen op school. Hoe hoger de ouderbetrokkenheid, hoe beter. Uiteindelijk zorg je samen met de school, leraren en ouders voor een leuke en onvergetelijke schooltijd voor je kinderen.

Hallo, Mijn naam is Mark Westerdiep, getrouwd, 35 jaar oud en werkzaam als buschauffeur bij Connexxion.

Ik heb 2 kinderen op de Ichthusschool; Sophie, 9 jaar in klas 7A en Rogier, 4 jaar oud in klas 1/2B.

Ik ben lid van de MR geworden omdat ik het interessant vind om de school van een andere kant te kunnen zien en om over belangrijke zaken voor de school en onze kinderen mee te kunnen beslissen. In het dagelijks leven hou ik mij vooral bezig met mijn gezin, heb een grote interesse voor voetbal en heb een passie voor koken. Mocht u vragen of enige feedback hebben waar de MR wat aan kan hebben, kunt u mij altijd aanspreken om het schoolplein.

Mijn naam is Yasmin Dilber en ik ben moeder van Melis in groep 8.

Ik heb een boekhoudkundig achtergrond en ben zelfstandig ondernemer. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen en het beleid van de school om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Graag wil ik meedenken over (nieuwe) ontwikkelingen op de Ichthus, zoals bv schooltijden, hygiëne, veiligheid rondom de school en het contact tussen de school en de ouders. Voor vragen kunt u mij altijd benaderen, zodat ik deze kan meenemen naar de vergadering. Groet, Yasmin Dilber