De medezeggenschapsraad

Met veel plezier zitten wij in de MR van de Ichthusschool.

Graag stellen wij ons even voor. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school.

Personeelsgeleding MR

  • Winona de Jong (secretaris)
  • Iris Greuter
  • Esmee Willemsen

Winona de Jong, leerkracht groep 1/2
Met veel plezier geef ik les aan uw kinderen op de Ichthuschool. Dit is mijn derde jaar in de onderbouw, kleuters. Ik vind werken met jonge kinderen fascinerend en uitdagend.
Sinds 2018 ben ik bouwcoördinator en als aansluiting hierop ben ik dit schooljaar gestart met een Post-HBO middenmanagement.
Ik zit sinds vorig schooljaar in de MR en vanaf het schooljaar 2019-2020 bekleed ik de functie secretaris, dit houdt in dat ik de agenda voor de vergaderingen opstel en nauw contact heb met Maria (directie) en Martijn (voorzitter MR). Ik ben in de MR gegaan omdat ik altijd al interesse had in de organisatorische en beleidsmatige kant/onderwerpen binnen de school.


Iris Greuter, leerkracht groep 7
Dit is mijn tweede jaar op de Ichthusschool, vorig jaar stond ik ook voor de klas in de bovenbouw. Werken in de bovenbouw is een ontzettend leuke uitdaging. Geen dag is hetzelfde.
Ik zit in de MR omdat ik het fijn vind om meer inzicht te krijgen in wat er op de Ichthusschool zoal speelt en om mee te kunnen denken. In de MR zal ik zorg dragen voor de notulen en denk ik mee over het beleid op de Ichthusschool. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.


Esmee Willemsen, leerkracht groep 3
Sinds maart 2017 werk ik op de Ichthusschool en dit is mijn derde jaar in groep 3. Ik vind groep 3 een heel leuk en uitdagend leerjaar, omdat de kinderen daarin zoveel nieuwe dingen leren.
Sinds dit schooljaar zit ik in de MR om mee te denken over organisatorische en beleidsmatige onderwerpen die op school spelen. Daarnaast beheer ik ook onze schoolwebsite.


Oudergeleding MR

  • Martijn van Leerdam (voorzitter)
  • Houda Loukili
  • Rochdi Darrazi


Martijn van Leerdam
Als ouder kijk ik af en toe graag even mee over de schouder van mijn dochter. Ook als ze op school zit. Zo krijg je al gauw een beeld van de sfeer in de klas. Via de MR krijg ik een beeld van de hele school. Dat is niet alleen leuk, maar ook van groot belang. Want het onderwijs van onze kinderen gaat ons allemaal aan. En de directie van de school kan soms best een luisterend oor of een stevig advies gebruiken.
Ouders en personeelsleden van de Ichthusschool mogen via de MR meepraten over wat er op school gebeurt. Daarom ben ik in de MR gegaan. Als voorzitter is het mijn taak om de vergaderingen in goede banen te leiden, zodat we de directie op een goede manier kunnen adviseren en ondersteunen.
In het dagelijks leven ben ik dominee. Ook in die rol geef ik vaak advies en draag ik bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het leuke van de MR is dat ik hier een beeld krijg van een heel andere tak van sport, en dat ik daarmee indirect een steentje bijdraag aan het onderwijs.
Naast mijn voorzitterschap van de MR van de Ichthusschool ben ik ook lid van de gemeenschappelijke MR van Amos Onderwijs, de koepelorganisatie van de Ichthusschool. Onder Amos vallen naast het Ichthus nog 28 andere basisscholen in heel Amsterdam. Daardoor krijg ik een breed perspectief op het basisonderwijs in de stad.


Houda Loukili
Op de Ichthusschool heb ik een tweeling in groep 3. Sport en onderwijs is mijn passie. Zo heb ik veel op scholen gewerkt door sporttrainers in te zetten om kennismakingslessen te introduceren. Zelf ben ik ook een sportcoach en een beweegmakelaar ik maak matches tussen sportaanbod en bewoners uit verschillende wijken.
Ik zit in de MR omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij goed onderwijs. Beweging is een rode draad in mijn leven en dat wil ik ook graag delen met wie dat leuk vind. Naast goed onderwijs, leraren en ouders in bewegingg vind ik hygiëne en toegankelijkheid ook zeer belangrijk.


Contact

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar MR.ichthusschool@amosonderwijs.nl