Welkom op

De Ichthusschool

De school waar je gaat schitteren!


Informatiemoment

De informatiemomenten van de Ichthusschool komen te vervallen. Voor nieuwe aankomende kleuterouders geldt dat, indien u uw voorkeur moeten melden voor 3 juni, u een foto kunt maken van het origineel ondertekende voorkeursregistratie formulier. Mailt u deze naar gina.janzon@amosonderwijs.nl. Binnen 2 werkdagen krijgt u in uw mailbox de bevestiging van de registratie voorkeur. Op 12 juni ontvangt u een mail met daarin de uitslag van de loting/plaatsing. Bewaard u het origineel zodat u deze later alsnog aan de school kan overhandigen.

Indien u meer wilt weten over de school kunt u een kleine indruk van ons krijgen via de Facebookpagina.

Voor wat betreft de overige plaatsingsverzoeken voor leerlingen van 4 jaar en ouder; de Ichthusschool is vol. De berichtgeving hierboven betreft aankomende kleuters die nog geen 4 jaar zijn.


Kinderen ouder dan 4 jaar

Voor kinderen ouder dan 4 jaar zit de school vol.
De school heeft, gezien de enorme interesse, geen wachtlijst.


Coronacrisis en toelatingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten.
Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier voor leerlingen geboren tussen 1-1-2021 en 30-4-2021
Uiterlijk woensdag t/m 3 juni a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school (let op, nr. 101) doen.
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: gina.janzon@amosonderwijs.nl.

Informatie over de school
Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven. Misschien dat dat nog veranderd of in een andere vorm beschikbaar wordt gesteld.
Houdt in de website in de gaten. Voor vragen kunt u mailen met gina.janzon@amosonderwijs.nl.Screen Shot 2018-07-18 at 22.10.15

Blijf op de hoogte

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten!De Ichthusschool

Louis Davidsstraat 101
1068 SJ Amsterdam
020-619 12 43
ichthusschool@amosonderwijs.nl